กำไลเพชรกระจุก (Diamonds Bangle) เพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

กำไลเพชรกระจุก (Diamonds Bangle)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds 
77 pcs. 2.20 Carats.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS
White Gold 11.90 grams.