กำไลเพชรกระจุกไขว้ (Diamonds Bangle) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

กำไลเพชรกระจุกไขว้ (Diamonds Bangle)
เพชร Heart&Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
114 pcs 3.10 Carats. E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS-VS
White Gold 18.20 grams.