แหวนไพลินซีลอนธรรมชาติเจียระไน (Natural Ceylon Blue Sapphire Ring) ล้อมเพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Share

Categories : แหวน

Share

แหวนไพลินซีลอนธรรมชาติเจียระไน 
(Natural Ceylon Blue Sapphire Ring)
ไพลินซีลอนธรรมชาติเจียระไน 1 pcs. 1.95 Carats.
ล้อมเพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 46 pcs. 3.15 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS-VS 
Gold 7.400 grams.