ต่างหูทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน (Certified Natural Burmese Ruby Earring)

Attribute:

Share

Share

ต่างหูทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน 
(Certified Natural Burmese Ruby Earring)
2 pcs. 6.62 Carat. พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ
ล้อมเพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
68 pcs. 2.55 Carat. E - F Color /VVS - VS
Gold 9.10 grams.