สร้อยข้อมือ

Attribute:

Share

Share

เพชร 377 เม็ด เรือนทองคำขาว หนัก 48.00 กรัม
ใช้เพชรกลมทั้งหมด เหลี่ยม Heart & Arrow(H&A, Ideal cut)
เหมาะสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ