ต่างหูเพชร (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds

Attribute:

Share

Share

E0465 ต่างหูเพชร (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
74  pcs. 3.25 Carat.
E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold  9.20  grams.