ต่างหูกระจุกห้อยกลม (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian

Attribute:

Share

Share

ต่างหูกระจุกห้อยกลม (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
98 pcs. 2.25 Carat.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 7.80 grams.