แหวนเพชรกระจุก (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow – Russian Cut

Share

Your like button code

Categories : แหวน

Share

Product Description

แหวนเพชรกระจุก (Diamonds Ring)
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
7 pcs. 1.05 Carat. E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS–VS
White Gold 2.80 grams.

Related Product
New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.72 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.72 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.70 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.74 Ct.

Recently Viewed
No recently viewed.