สร้อยคอบุศราคัมจันทบุรีธรรมชาติ

Attribute:

Share

Share

สร้อยคอบุศราคัมจันทบุรีธรรมชาติ (Certified Natural Yellow Sapphire)
4 เม็ด หนักรวม 44.80 กะรัต  พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน
209 เม็ด หนัก 15.05 กะรัต  เรือนทองคำ หนัก 84.40 กรัม