ต่างหูบุษราคัมจันทบุรีเจียระไน

Attribute:

Share

Share

ต่างหูบุษราคัมจันทบุรีเจียระไนธรรมชาติ
(Certified Natural Yellow Sapphire)  2 เม็ด หนัก 5.75 กรัม
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน  88 เม็ด หนัก 2.65 กะรัต  
E-F Color / VVS-VS  เรือนทองคำ หนัก 10.60 กรัม