จี้หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย

Attribute:

Share

Share

จี้หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย 1 เม็ด หนัก 9.300 กะรัต 
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน  33  เม็ด 
หนัก 1.10 กะรัต  E-F Color / VVS - VS
เรือนทองคำ  หนัก 8.400 กรัม