สร้อยข้อมือไพลินธรรมชาติเจียระไน

Attribute:

Share

Share

สร้อยข้อมือไพลินธรรมชาติเจียระไน
9 เม็ด  หนัก   8.30  กะรัต
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน 162 เม็ด 
เพชรรวม หนัก 2.20 กะรัต  E-F Color / VVS - VS
เรือนทองคำ  หนัก 15.300 กรัม