ต่างหูเพชร (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds

Attribute:

Share

Share

E0463 ต่างหูเพชร (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
20  pcs.  0.85  Carat.
E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold  5.20  grams.