ไพลิน (Blue Sapphire)

ไพลิน (Blue Sapphire)

"ไพลิน (Blue Sapphire)" เป็นพลอยประจำเดือนเกิดของผ ู้ที่เกิดเดือนกันยายน และไพลินยังถือเป็นสัญญลักษ ณ์ที่คู่รักนิยมมอบเป็นของข วัญให้แก่กันในโอกาสครบรอบก ารแต่งงานในปีที่ 5, 15, 23 และ ปีที่ 45 ไพลินได้รับความนิยมในหมู่ค นทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่า งชาติ ไพลินจัดเป็นแร่ในประเภท (Species) คอรันดัม (Corundum)เช่นเดียวกับทับท ิม (Ruby) ซึ่งพลอยคอรันดัมนี้เป็นพลอ ยที่มีความแข็งรองลงมาจากเพ ชร จึงทำให้ไพลิน เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปทำเครื่ องประดับ
ปัจจุบันหากพูดถึงแซฟไฟร์ "Sapphire" คำเดียวจะหมายถึง Blue Sapphire หรือ ไพลิน เพราะ Sapphire มาจากภาษาเปอร์เชีย "Saffir" หรือ จาก ภาษากรีก "Sappheiros"แปลว่า ผู้เป็นที่รักของ Saturn (เทพเจ้าแห่งกรีก) และหมายถึงสีน้ำเงิน "Blue" ซึ่งสมัยโบราณ จะเรียกพลอยคอรันดัมที่มีสี น้ำเงินว่าแซฟไฟร์แต่ในความ เป็นจริงพลอยคอรันดัมประเภท  Sapphire มีได้หลากสี เช่น สีเหลือง, ชมพู, ม่วง, เขียว เป็นต้น ดังนั้นหากเราต้องการจะเรีย กพลอยคอรันดัมชนิดอื่นที่ไม ่ใช่ไพลิน (Blue Sapphire) เราจะต้องระบุ สีด้วย เช่น Yellow Sapphire(บุษราคัม), Green Sapphire (เขียวส่อง), Pink Sapphire (พลอยแซปไฟร์สีชมพู) เป็นต้น ในปัจจุบันไพลินส่วนใหญ่มัก ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยค วามร้อนหรือที่เราเรียกกันว ่าการเผา แต่ก็ได้รับการยอมรับกันโดย ทั่วไปในตลาดพลอย เพราะการเผาจะทำให้สีดีของไ พลินดีขึ้นและอยู่คงทนถาวร


สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง