สินค้า

New

R2499

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.43 Ct. เพชรกลาง 0.73 Ct. มีใบCer F color (น้ำ 98%)/VVS 3Ex/None Flu เพชรบ่า 0.70 Ct. 30 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0803

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.54 Ct. D/VS2 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0802

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.55 Ct. D/VS2 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0801

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.70 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

E0671

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.60 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 98 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

E0670

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.70 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 12 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

E0669

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.35 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 53 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

E0668

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.60 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 100 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

E0667

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.20 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 72 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2498

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.65 Ct. เพชรกลาง 0.35 Ct. น้ำ 100-99%เพชรบ่า 0.30 Ct. 38 เม็ด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2497

มรกตโคลัมเบียแท้ 3.00 ct. มีใบเซอร์ (Certified Natural Columbia Emerald ) ประดับเพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท น้ำ100-99% (D-E color)/VVS-VS 2.10 ct. 66 เม็ด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2496

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) ประดับเพชรแท้ธรรมชาติน้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.05 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 35 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2494

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.64 Ct. เพชรกลาง 0.44 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Ex/None Flu (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.20 ct. 22 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2493

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.45 Ct. เพชรกลาง 0.80 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Ex/None Flu (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.65 ct. 38 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2492

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) ประดับเพชรแท้ธรรมชาติน้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.90 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 45 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2491

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.55 Ct. เพชรกลาง 0.33 Ct. น้ำ 100-99%เพชรบ่า 0.22 Ct. 6 เม็ด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2490

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.51 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Ex/None Flu (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2489

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.00 Ct. เพชรกลาง 0.80 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Ex/None Flu (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.20 ct. 18 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2488

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.90 Ct. เพชรกลาง 0.70 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Ex/None Flu (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.20 ct. 16 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2487

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.40 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Ex/None Flu (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

BL0309

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) ประดับเพชรแท้ธรรมชาติน้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.05 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 31 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

BL0308

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) ประดับเพชรแท้ธรรมชาติน้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.50 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 42 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

P0288

มุกแท้ธรรมชาติ ประดับเพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.50 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 131 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

P0287

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 2.05 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 103เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

E0666

ทับทิมสยามแท้ธรรมชาติ 2.20ct. มีใบเซอร์ (Certificate Natural Siam Ruby) ล้อมเพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท น้ำ100-99%(D-E color)/VVS-VS 2.05 ct.124 เม็ด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

P0286

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 4.10 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 134 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

BG0368

ไพลินแท้ธรรมชาติเจียระไน 2.48 ct. มีใบเซอร์ (Certificate Natural Ceylon Blue Sapphire) ล้อมเพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท น้ำ100-99%(D-E color)/VVS-VS 2.20 ct. 54 เม็ด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

BG0367

มุกประดับเพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.25Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 32 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2485

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.78 Ct. เพชรกลาง 0.73 Ct. E Color/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 1.05 Ct 58 เม็ด (น้ำ 100-99%) เพชร Perfect Heart&Arrow งามที่สุด จาก DTC Debeers Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2486

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.56 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 11 เม็ด (น้ำ100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy