สินค้า

New

D0832

Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0831

Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0830

Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0829

Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0828

Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2515

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.53 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2514

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.83 Ct. เพชรกลาง 0.53 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2513

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 2.05 Ct. เพชรกลาง 0.70 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2512

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.67 Ct. เพชรกลาง 0.52 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2511

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.01 Ct. เพชรกลาง 0.51 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2510

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.40 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2509

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.82 Ct. เพชรกลาง 0.52 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0827

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.70 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0826

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.58 Ct. D/VS2 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0825

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.55 Ct. D/VS2 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0824

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.57 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0823

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.56 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2508

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.90 Ct. เพชรกลาง 0.70 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS เพชรบ่า 0.20 Ct. 10 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2507

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.87 Ct. เพชรกลาง 0.46 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS เพชรบ่า 0.41 Ct. 38 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2506

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.66 Ct. เพชรกลาง 0.46 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VS เพชรบ่า 0.20 Ct. 4 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2505

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.66 Ct. เพชรกลาง 0.41 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS เพชรบ่า 0.25 Ct. 12 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2504

น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.57 Ct. เพชรกลาง 0.46 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS เพชรบ่า 0.11 Ct. 2 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2503

เพชรกลาง 0.53 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.50 Ct. 24 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

R2502

เพชรกลาง 0.70 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.45 Ct. 24 เม็ด (น้ำ 100-99%)

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0822

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.76 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0821

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.75 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0820

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.61 Ct. D/VS2 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0819

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.60 Ct. D/VS2 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0818

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.60 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

New

D0817

เพชรแท้ธรรมชาติ GIA 0.56 Ct. D/VS1 Top Spec 3Excellent/Perfect Heart&Arrow/None Fluorescence, Manufactured by DTC Belgium Sightholder

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy