L.S. Oriental Jewelry (Lee Seng Jewelry) ร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 57 วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559

1436 จำนวนผู้เข้าชม  | 

L.S. Oriental Jewelry  (Lee Seng Jewelry) ร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair  ครั้งที่ 57  วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559

L.S. Oriental Jewelry  (Lee Seng Jewelry) ร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair  
ครั้งที่ 57 วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559
คุณพีรวัฒน์  สุรเศรษฐ, คุณธัชวิน สุรเศรษฐ (ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ,ที่ปรึกษาสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย
ที่บูธ L.S. Oriental Jewelry ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 57

บรรยากาศในบูธ L.S. Oriental Jewelry งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 57
ลูกค้าให้การต้อนรับบูธ L.S. Oriental Jewelry อย่างอบอุ่นดังเช่นเคย

คุณธัชวิน สุรเศรษฐ (M.D. L.S. Jewelry Group) ให้สัมภาษณ์รายการสนามข่าว ทางช่อง 7
ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 57

ภาพบรรยากาศพิธีการเปิดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 57
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2559