News

ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างเพชรหลีเสง ให้ความสำคัญกับคู่รักในการเลือกแหวนเพชร เป็นคู่คิดในการเลือกซื้อ แหวนแต่งงาน เนื่องในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ ปี 2560 ที่จะถึงนี้

บแหวนเพชรที่นิยมใช้ในการหมั้นหมาย เพชรเม็ดเดี่ยวสื่อถึง ความหมายว่ารักเดียวใจเดียว ที่เน้นความเรียบง่ายที่ตัวเรือน เพชรเม็ดเดี่ยวที่ชูโดดเด่นบนตัวเรือนแหวนที่เรียบง่าย