แหวน Rings

New

R2466

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.60 Ct. เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 69 เม็ด (น้ำ100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2465

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 0.92 Ct. เพชรกลาง 0.32 Ct. น้ำ 100-99% เพชรบ่า 0.60 Ct. 30 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2464

เพชรแท้ธรรมชาติ (Natural Diamonds) น้ำงามที่สุด (Perfect Heart&Arrow Ideal Cut) 1.25 Ct. เพชรกลาง 0.70 Ct. E Color (น้ำ 99%)/VVS 3Excellent/Heart&Arrow/None Fluorescence (พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ) เพชรบ่า 0.55 ct. 48 เม็ด (น้ำ 100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2463

เพชรแท้ธรรมชาติ 2.85 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 45 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2462

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 2.25 Ct. เพชรกลาง 0.70 Ct. 6 เม็ด น้ำ 100-99% เพชรบ่า 1.55 Ct. 38เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2461

แหวนเพชรแท้ธรรมชาติ 0.90 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 105 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2460

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 1.31 Ct. เพชรกลาง 0.51 Ct. มีใบCer E Color(น้ำ99%)/VVS 3Excellent เพชรบ่า 0.80 Ct. 24 เม็ด (น้ำ 100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2459

เพชรแท้ธรรมชาติ 4.03 Ct. มีใบ Cer I Color/VVS *3Excellent /H&A/None Fluorescence* เพชรบ่า 0.55 Ct. 64 เม็ด (เพชรรวม 4.58 Ct.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2458

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 0.86 Ct. เพชรกลาง 0.71 Ct. มีใบCer E Color(น้ำ99%)/VVS 3Excellent เพชรบ่า 0.15 Ct. 16 เม็ด (น้ำ 100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2457

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 0.41 Ct. มีใบCer E color (น้ำ99%) / VVS 3Excellent

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2456

เพชรแท้ธรรมชาติ 1.50 Ct. มีใบ Cer G Color/VVS *3Excellent /H&A/None Fluorescence* เพชรบ่า 0.50 Ct. 47 เม็ด (เพชรรวม 2.00 Ct.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2455

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 0.82 Ct. เพชรกลาง 0.53 Ct. มีใบCer F Color/VVS 3Excellent เพชรบ่า 0.29 Ct. 28 เม็ด (น้ำ 100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2454

เพชรแท้ธรรมชาติ 2.31 Ct. มีใบ Cer H Color/VVS *3Excellent /H&A/None Fluorescence* เพชรบ่า 0.20 Ct. 2 เม็ด (เพชรรวม 2.51 Ct.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2453

เพชรแท้ธรรมชาติ1.10 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 33 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2452

เพชรแท้ธรรมชาติ 0.91Ct. มีใบ Cer F color (น้ำ 98)/VVS *3Excellent /H&A/None Fluorescence* เพชรบ่า 0.18 Ct. 2 เม็ด (เพชรรวม 1.09 Ct.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2451

เพชรแท้ธรรมชาติ 1.11 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 37 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2449

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 1.43 Ct. เพชรกลาง 0.73 Ct. มีใบCer F color (น้ำ 98)/VVS 3Excellent เพชรบ่า 0.70 Ct. 30 เม็ด (น้ำ 100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2448

ทับทิมพม่าแท้หลังเบี้ย 12.80 Ct. มีใบ Cer (Certified Natural Unheated Burma Ruby) เพชรแท้ธรรมชาติ H&A -รัชเชี่ยนคัท น้ำ 100-99% เพชร 2.40 Ct. 60 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2447

แหวนเพชรแท้ธรรมชาติ 0.40 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 1 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2446

เพชรแท้ธรรมชาติ 1.11 Ct. มีใบ Cer G color (น้ำ 97%)/VVS *3Excellent /H&A/None Fluorescence* เพชรบ่า 0.50 Ct. 42 เม็ด (เพชรรวม 1.61 Ct.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2445

ทับทิมพม่าแท้หลังเบี้ย 7.61 Ct. มีใบ Cer (Certified Natural Unheated Star Burma Ruby) เพชรแท้ธรรมชาติ H&A -รัชเชี่ยนคัท น้ำ 100-99% เพชร2.20 Ct. 64 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2444

เพชรแท้ธรรมชาติ 1.40 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 80 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2443

ทับทิมพม่าแท้หลังเบี้ย 2.85 Ct. มีใบ Cer (Certified Natural Unheated Star Burma Ruby) เพชรแท้ธรรมชาติ H&A -รัชเชี่ยนคัท น้ำ 100-99% เพชร1.02 Ct. 16 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2442

เพชรแท้ธรรมชาติ H&A 0.71 Ct. เพชรกลาง 0.51 Ct. มีใบCer E color (น้ำ 99%)/VVS 3 Excellent เพชรบ่า 0.20 Ct. 8 เม็ด (น้ำ 100-99%)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2441

เพชรแท้ธรรมชาติ 0.91 Ct. มีใบ Cer E color (น้ำ 99%)/VVS *3Excellent /H&A/None Fluorescence* เพชรบ่า 0.24 Ct. 2 เม็ด (เพชรรวม 1.15Ct.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2438

ไพลินซีลอนแท้ธรรมชาติเจียระไน 1.80 Ct. มีใบ Cer เพชรแท้ธรรมชาติ H&A -รัชเชี่ยนคัท น้ำ 100-99% เพชร 2.02 Ct. 36 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2437

เพชรแท้ธรรมชาติ 0.57 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 15 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2436

แหวนเพชรแท้ธรรมชาติ 1.01 Ct. น้ำ100-99% เพชรแท้ธรรมชาติ H&A-รัชเชี่ยนคัท 29 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2435

ทับทิมพม่าแท้เจียระไน 1.60 Ct. มีใบ Cer(Certified Natural Burma Ruby) เพชรแท้ธรรมชาติ H&A -รัชเชี่ยนคัท น้ำ 100-99% เพชร 1.75 Ct. 44 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

R2434

ไพลินซีลอนเจียระไน 2.60 Ct. มีใบ Cer(Certified Natural Ceylon Blue Sapphire) เพชรแท้ธรรมชาติ H&A -รัชเชี่ยนคัท น้ำ 100-99% เพชร 0.60 Ct. 34 เม็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้