แหวน Rings


New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 1.22 Ct. ล้อม 0.30 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow - Russian Cut

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 0.45 Ct. ล้อม 0.25 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 0.31 Ct. ล้อม 0.12 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.30 Ct. น้ำ 99%

New

Certified Natural Yellow Sapphire Ring พร้อมใบเซอร์ with 3.20 Ct. H&A Finest Diamonds

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.33 Ct. ล้อม 0.20 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 1.15 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.28 Ct. ล้อม 0.10 Ct. น้ำ 99%

Certified Natural Burma Ruby Ring พร้อมใบเซอร์ with 2.30 Ct. H&A Finest Diamonds

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.58 Ct. น้ำ 98%

New

เพชรน้ำงามที่สุด H&A – รัชเชี่ยน กลาง 0.85 Ct. ล้อม 1.05 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.22 Ct. ล้อม 0.15 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.25 Ct. ล้อม 0.22 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.25 Ct. ล้อม 0.20 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด H&A-รัชเชียน กลาง 0.10 Ct. ล้อม 0.30 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.47 Ct. ล้อม 2.35 Ct. น้ำ 99%

แหวนเพชรชู GIA 3EX / H&A 0.60  Carat.   D (น้ำ 100%) Color / VS1

แหวนทับทิมพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย (Certified Natural Unheated Burma Ruby Ring)  1  pcs.  11.27  Ct.

แหวนเพชรแถว เพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท Diamonds 3 pcs. 0.45 Ct.

แหวนเพชรชูมีบ่า เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Diamond 1.22 Carat. I Color / VVS

แหวนเพชรชู GIA 3EX / H&A 1.02 Carat. E (น้ำ 99%) Color / VVS1

แหวนเพชรชู GIA 3EX / H&A 0.56 Carat. D (น้ำ 100%) Color / VS2

แหวนเพชร 2 แถว เพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท Diamonds 14 pcs. 0.55 Ct.