แหวน Rings


New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 1.07 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 1.27 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 4.40 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 1.01 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart&Arrow - รัชเชี่ยนคัท 5.25 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart&Arrow, Princess Cut – รัชเชี่ยนคัท 3.02 Ct. น้ำ 99%

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.70 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 10.80 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 8.12 Ct.

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 2.14 Ct.

Certified Natural Burmese Jade Ring พร้อมเพชร H&A 7.90 Ct.

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 3.01 Ct.

Natural Blue Sapphire Ring พร้อมเพชร H&A 1.05 Ct.

GIA USA Certificate , Manufactured by DTC Belgium Sightholder , Manufactured in Belgium

Certified Natural Unheated Star Burma Ruby Ring พร้อมเพชร H&A 3.50 Ct.

GIA USA Certificate , Manufactured by DTC Belgium Sightholder , Manufactured in Belgium

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 1.55 Ct. ล้อม 0.17 Ct. น้ำ 99%

GIA USA Certificate , Manufactured by DTC Belgium Sightholder , Manufactured in Belgium

Certified Natural Unheated Burma Ruby Ring พร้อมใบเซอร์ with 2.40 Ct. H&A

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 1.22 Ct. ล้อม 0.30 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow - Russian Cut

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 0.45 Ct. ล้อม 0.25 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 0.31 Ct. ล้อม 0.12 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.30 Ct. น้ำ 99%

Certified Natural Yellow Sapphire Ring พร้อมใบเซอร์ with 3.20 Ct. H&A Finest Diamonds

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.33 Ct. ล้อม 0.20 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 1.15 Ct. น้ำ 99%

เพชรน้ำงามที่สุด กลาง 0.28 Ct. ล้อม 0.10 Ct. น้ำ 99%

Certified Natural Burma Ruby Ring พร้อมใบเซอร์ with 2.30 Ct. H&A Finest Diamonds

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.58 Ct. น้ำ 98%