L.S. Jewelry Group

L.S. Jewelry Group

ผู้ดูแล

win@LSjewelrygroup.com

  ราคาเพชรHeart&Arrowจะตกหรือผันผวนเหมือนราคาทองคำหรือไม่? (2124 อ่าน)

2016-03-09 14:40

ราคาเพชรHeart&Arrowจะตกหรือผันผวนเหมือนราคาทองคำหรือไม่?
ก่อนอื่นต้องขอแยกตอบคำถามนี้ตามชนิดของเพชรเป็นเพชรระดับล่างคือ เพชรอินเดีย เพชรระดับกลางคือ เพชรเบลเยียมคัท และเพชรระดับสูงคือ เพชร Heart & Arrow –รัชเชี่ยนคัท นะคะ

ราคาเพชรชั้นสูง เช่น Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท จะราคาขึ้นตลอดเวลา ไม่ผันผวนเหมือนเพชรในตระกูลต่ำ (เช่น เพชรอินเดีย) เนื่องจาก DTC Sight Holder (Belgium) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพชรHeart & Arrow รายใหญ่ที่สุดในโลก สามารถควบคุมตลาด สามารถควบคุมตลาดไว้ได้(Monopoly)จึงไม่เคยปล่อยให้ราคาเพชร Heart & Arrow ตก โดยหากประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก วิธีที่จะใช้คือ การซื้อกลับเอง, หยุดผลิต หรือแม้กระทั่งปิดเหมืองเพชรในเครือบางส่วนไป เพื่อดึง Supply ให้น้อยลง แต่จะไม่ยอมให้ราคาเพชร Heart & Arrow ตก ดังนั้นการลงทุนในเพชร Heart & Arrow จึงไม่มีความเสี่ยง จะเห็นได้ว่าแม้ในขณะที่ราคาทองคำตกลงอย่างหนัก รวมทั้งโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำมันราคาตกลงอย่างหนัก แต่ราคาเพชร Heart & Arrow กลับสวนทางปรับราคาขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่เคยเป็น นั้นเป็นเพราะกลไกการควบคุม Supply เพชร Heart & Arrow ทำได้อย่างสมบูรณ์เพชรอินเดียจะมีราคาผันผวน อาจราคาตกได้มากหากมีผู้ผลิตเทขายออกมาพร้อมๆ กัน เนื่องจากเป็นเพชรที่ผลิตได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้ความชำนาญ (Know How) ในการผลิตมาก ใครก็ทำได้ไม่ยาก ผู้ผลิตเพชรอินเดียในโลกมีจำนวนมากมาย โดยอินเดียเป็นรายใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ผู้ผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น จีน, รัชเชีย, แคนนาดา และ ไทย ก็สามารถผลิตเพชรอินเดีย หรือเพชรเบลเยียมคัทได้ ไม่มีบริษัทใดในโลกควบคุมราคาเพชรในตระกูลต่ำได้ เนื่องจากมีปริมาณมากมาย (99% ของเพชรในโลก) ราคาของเพชรในตระกูลต่ำ (เพชรอินเดียหรือแม้กระทั่งเพชรเบลเยียม) จึงผันผวน และราคาตกได้ขึ้นกับปริมาณการซื้อขายในตลาด

58.11.48.188

L.S. Jewelry Group

L.S. Jewelry Group

ผู้ดูแล

win@LSjewelrygroup.com