L.S. Jewelry Group

L.S. Jewelry Group

ผู้ดูแล

win@LSjewelrygroup.com

  หากอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาซื้อที่ร้านสามารถส่งของได้ไหม ปลอดภัยไหม? (1144 อ่าน)

2016-03-03 12:32

หากอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาซื้อที่ร้านสามารถส่งของได้ไหม ปลอดภัยไหม?

ทาง L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Oriental, L.S. Gems)
ใช้บริษัทจัดส่งจิวเวลรี่โดยตรง G4S ในการขนส่งค่ะ มีการประกันจึงปลอดภัย 100% ค่ะ
ลูกค้าจำนวนมากที่เป็นร้านเพชรหรือลูกค้าที่อยู่ไกลๆ ก็เลือกใช้วิธีโอนเงินแล้วให้จัดส่งค่ะ
มีสินค้าที่ส่งออกโดยวิธีนี้เกือบทุกวันค่ะ สินค้ายอดรวมหลายๆล้าน ก็สามารถจัดส่งได้
สามารถส่งทั้งในประเทศทุกจังหวัด หรือต่างประเทศได้อย่างปลอดภัย 100% ค่ะ

110.169.197.203

L.S. Jewelry Group

L.S. Jewelry Group

ผู้ดูแล

win@LSjewelrygroup.com