จี้เพชรรูปหัวใจ (Diamonds Pendant) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

จี้เพชรรูปหัวใจ (Diamonds Brooch) 
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
28 pcs. 0.45 Carat.
E – F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS 
Gold 5.30 grams.
Special price 19,300 ฿.