จี้หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย (Natural Burmese Jade Pendant)

Share

Your like button code

Share

Product Description

จี้หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย 
(Natural Burmese Jade Pendant) 
หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย 13 pcs. 12.00 Carat.   
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds  
34 pcs. 1.10 Carat. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold 12.00 grams.
Special price 37,000 ฿.

Related Product
New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.60 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.46 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 0.87 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow 1.50 Ct.

Recently Viewed
No recently viewed.