จี้หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย (Natural Burmese Jade Pendant)

Attribute:

Share

Share

จี้หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย 
(Natural Burmese Jade Pendant) 
หยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย 13 pcs. 12.00 Carat.   
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds  
34 pcs. 1.10 Carat. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold 12.00 grams.
Special price 37,000 ฿.