จี้เพชรแบบแฟนซี (Diamonds Pendant) เพชร Heart & Arrow – Russian Cut

Attribute:

Share

Share

จี้เพชรแบบแฟนซี (Diamonds Brooch) 
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
44 pcs. 1.51 Carat.
E – F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS 
Gold 7.50 grams.
Special price 34,900 ฿.