จี้เพชรกระจุก Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท

Share

Your like button code

Share

Product Description

P0212  จี้เพชรกระจุก Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรกลาง  1  เม็ด    0.32  Ct.
F - G Color  (น้ำประมาณ 98%) / VVS –VS
เพชรล้อมรวม  177  เม็ด  น้ำหนักรวม  6.15  Ct.
E – F Color  (น้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองคำขาว  หนัก  12.80  g.     

Related Product
New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 2.10 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 1.05 Ct.

New

จี้บุษราคัมเจียระไนล้อมเพชร 14.07 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 7.59 Ct.

Recently Viewed
No recently viewed.