ห้างเพชรหลีเสงกราบสวัสดีปีใหม่ไทยปี 2562

1481 Views  | 

ห้างเพชรหลีเสงกราบสวัสดีปีใหม่ไทยปี 2562

ห้างเพชรหลีเสงขออวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่เวียนมาถึงนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป