หนังสือพิมพ์ประชาไท ฉบับ ธ.ค.61 พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานอนุกต.ตร.บก.น.1และพ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1 เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ ‘การศึกษาต่อต้านยาเสพติด’ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นัก

หนังสือพิมพ์ประชาไท ฉบับ ธ.ค.61 พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานอนุกต.ตร.บก.น.1และพ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1 เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ ‘การศึกษาต่อต้านยาเสพติด’ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นัก

หนังสือพิมพ์ประชาไท ฉบับ ธ.ค.61 พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานอนุกต.ตร.บก.น.1และพ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1 เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ ‘การศึกษาต่อต้านยาเสพติด’ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน D.A.R.E.

Related content