ประกาศแต่งตั้ง คุณพีรวัฒน์-คุณธัชวิน สุรเศรษฐ เป็นที่ปรึกษาด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานที่ปรึกษา(สบ.10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดร. สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ.10)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง