สัมภาษณ์พิเศษ คุณนฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกลุ่ม L.S. Jewelry Group) ในนิตยสาร happiness (หนังสือสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ปตท. - ptt Group) ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2016

571 จำนวนผู้เข้าชม  |  FAQ