คุณธัชวิน สุรเศรษฐ (กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและ Managing Director L.S. Jewelry Group) ในพิธีแถลงข่าวงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 53rd ณ โรงแรมแชงกรีล่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ในวารสาร TGJTA ISSUE 3/ Mar.2014

784 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณธัชวิน  สุรเศรษฐ (กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและ Managing Director L.S. Jewelry Group) ในพิธีแถลงข่าวงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 53rd ณ โรงแรมแชงกรีล่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ในวารสาร TGJTA ISSUE 3/ Mar.2014