เครื่องมือที่ใช้แยกแยะพลอยเทียม

1434 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องเพชร

เครื่องมือที่ใช้แยกแยะพลอยเทียม

เครื่องมือที่ใช้แยกแยะพลอยเทียม
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการตรวจสอบอัญมณี
 

 
 


 


           ๑) การตรวจดูโดยทั่วไปด้วยตาเปล่า แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ ๑๐ - ๓๐ เท่า ดู สี ความโปร่ง การเจียระไน ปรากฏการณ์ ประกาย ความ วาว การกระจายแสง ความหน่วง แนวแตก การแตก ตำหนิภายนอกต่าง ๆ การประกบ เป็นต้น
           ๒) การตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ๓๐ - ๒๐๐ เท่า เป็นการตรวจวิเคราะห์จำแนกลักษณะชนิดมลทินภายในต่าง ๆ ของอัญมณี เช่น อัญมณีธรรมชาติอัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเทียม อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพเป็นต้น จะต้องใช้ระบบแสงที่ถูกต้องเหมาะสมในการตรวจหรือการตรวจดูโดยการจุ่มอัญมณีลงในน้ำหรือน้ำยาบางอย่าง
           ๓) การวัดหาค่าดัชนีหักเหของแสง โดยใช้เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ ซึ่งทำได้ทั้งอัญมณีที่มีผิวมันราบเรียบและผิวโค้ง วัดหาค่าดัชนีหักเหของอัญมณีชนิดต่าง ๆ (ค่าเดียว สองค่า สามค่า) ค่าไปรีฟริงเจนซ์ (Birefringence) ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีหักเหสงสุดกับค่าดัชนีหักเหต่ำสุด ค่าสัญลักษณ์ทางแสง
           ๔) สีแฝดและลักษณะทางแสงของผลึกโดยใช้โพลาไรสโคป หาลักษณะทางเดินของแสงในอัญมณี หาค่าสัญลักษณ์ทางแสง หาสีแฝด หรือ ใช้ไดโครสโคปหาสีแฝด
           ๕) การตรวจสอบเพิ่มเติมอื่น ๆ
                - ใช้เครื่องสเปกโตรสโคป ดูการดูดกลืนแสง หรือการเปล่งแสงในช่วง
                   ความยาวคลื่นแสงที่สามารถรับได้ด้วยตาเปล่าเพื่อให้ทราบถึงธาตุ
                   ที่ทำให้เกิดสีในอัญมณี การย้อมสี
                - ใช้เครื่องชั่ง หรือน้ำยาสารละลายหนัก หาค่าความถ่วงจำเพาะ
                - ใช้แสงอัตราไวโอเลต ตรวจดูการเรืองแสงตามธรรมชาติ หรือการย้อมสี
                - ใช้แว่นกรองแสง ตรวจอัญมณีสังเคราะห์บางชนิด หรือการย้อมสี
                - ใช้เครื่องวัดการนำความร้อนตรวจแยกเพชรออกจากเพชรเทียม
                   เพชรเลียนแบบต่าง ๆ
                - เครื่องมือที่ใช้วิทยาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สำหรับตรวจสอบอัญมณีบางชนิด
                  ที่ยากต่อการตรวจด้วยวิธีธรรมดา

อ้างอิงจาก    :   http://www.bangkokgemstraining.com


สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง