ชุด Natural Unheat Star Ruby Set ของ L.S. Oriental Jewelry (L.S. Jewelry Group) ได้รับคัดเลือกเป็นจิวเวลรี่ ชุด Grand Opening ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 52

968 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชุด Natural Unheat Star Ruby Set ของ L.S. Oriental Jewelry (L.S. Jewelry Group) ได้รับคัดเลือกเป็นจิวเวลรี่ ชุด Grand Opening ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 52