แหวน Rings

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 1.58 Ct. น้ำ 97%

New

เพชรหยดน้ำ น้ำงามที่สุด กลาง 0.91 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 4.40 Ct.

New

เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow กลาง 0.72 Ct.